Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Konsultacje

 1. 28 stycznia 2019 09:27 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Raport z konsultacji społecznych

  Raport z konsultacji społecznych

  projektu pn.:“Przebudowa, remont i adaptacja zdegradowanego budynku po byłej plebanii przy Parafii Św. Bartłomieja w Lipowej na Centrum Usług Społecznościowych wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i zakupem niezbędnego wyposażenia” (…)

  przeczytaj całość »

 2. 29 czerwca 2018 08:16 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie gminy Lipowa

  Konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie gminy Lipowa

  Na podstawie art. 5a ust. 1i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym
  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 poz.2232 z 2018r. poz. 130) art. 5ust. 2 pkt. 3 Ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o (…)

  przeczytaj całość »

 3. 10 maja 2012 09:32 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Roczny program współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012.

  Roczny program współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012.

  Konsultacje „Rocznego programu współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o (…)

  przeczytaj całość »

Poprzednia    1    Następna

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie